Warenkorb

Artikel: 0
Betrag: 0,00 €

Padouk

Pad161 Padouk Dekostück 690 x 100 x 80 mm

Pad161 Padouk Dekostück 690 x 100 x 80 mm

29,30 €

 Details

Pad164 Padouk 528 x 80 x 58 mm

Pad164 Padouk 528 x 80 x 58 mm

39,30 €

 Details

Pad169 Padouk 470 x 78 x 80 mm

Pad169 Padouk 470 x 78 x 80 mm

44,60 €

 Details

Pad170 Padouk 250 x 137 x 9 mm

Pad170 Padouk 250 x 137 x 9 mm

9,60 €

 Details

Pad173 Padouk, Korallenholz 300 x 70 x 15 mm

Pad173 Padouk, Korallenholz 300 x 70 x 15 mm

9,60 €

 Details

Pad174 Padouk, Korallenholz 300 x 70 x 15 mm

Pad174 Padouk, Korallenholz 300 x 70 x 15 mm

8,50 €

 Details

Pad184 Padouk, Korallenholz 400 x 90 x 12 mm

Pad184 Padouk, Korallenholz 400 x 90 x 12 mm

12,00 €

 Details

Pad188 Padouk, Korallenholz 300 x 150 x 80 mm

Pad188 Padouk, Korallenholz 300 x 150 x 80 mm

79,50 €

 Details

Pad190 Padouk, Korallenholz 300 x 38 x 38 mm

Pad190 Padouk, Korallenholz 300 x 38 x 38 mm

9,90 €

 Details

Pad192 Padouk, Korallenholz 210 x 68 x 7 mm

Pad192 Padouk, Korallenholz 210 x 68 x 7 mm

4,90 €

 Details

Pad194 Padouk, Korallenholz 210 x 60 x 7 mm

Pad194 Padouk, Korallenholz 210 x 60 x 7 mm

29,60 €

 Details

Pad195 Padouk, Korallenholz 397 x 70 x 14 mm

Pad195 Padouk, Korallenholz 397 x 70 x 14 mm

10,80 €

 Details

Pad197 Padouk, Korallenholz 402 x 42 x 38 mm

Pad197 Padouk, Korallenholz 402 x 42 x 38 mm

9,40 €

 Details

Pad198 Padouk, Korallenholz 402 x 61 x 15 mm

Pad198 Padouk, Korallenholz 402 x 61 x 15 mm

11,60 €

 Details

Pad199 Padouk, Korallenholz 370 x 80 x 15 mm

Pad199 Padouk, Korallenholz 370 x 80 x 15 mm

15,20 €

 Details

Pad201 Padouk, Korallenholz 403 x 80 x 17 mm

Pad201 Padouk, Korallenholz 403 x 80 x 17 mm

19,60 €

 Details

Pad202 Padouk, Korallenholz 390 x 80 x 39 mm

Pad202 Padouk, Korallenholz 390 x 80 x 39 mm

20,30 €

 Details

Pad203 Padouk, Korallenholz 403 x 80 x 9 mm

Pad203 Padouk, Korallenholz 403 x 80 x 9 mm

16,20 €

 Details

Pad204 Padouk, Korallenholz 250 x 88 x 14 mm

Pad204 Padouk, Korallenholz 250 x 88 x 14 mm

9,20 €

 Details

Pad205 Padouk, Korallenholz 404 x 135 x 14 mm

Pad205 Padouk, Korallenholz 404 x 135 x 14 mm

23,20 €

 Details

Pad207 Padouk, Korallenholz 325 x 60 x 20 mm

Pad207 Padouk, Korallenholz 325 x 60 x 20 mm

11,20 €

 Details

Pad208 Padouk, Korallenholz 300 x 68 x 8 mm

Pad208 Padouk, Korallenholz 300 x 68 x 8 mm

8,40 €

 Details

Pad209 Padouk, Korallenholz 305 x 38 x 14 mm

Pad209 Padouk, Korallenholz 305 x 38 x 14 mm

8,40 €

 Details

Pad210 Padouk, Korallenholz 300 x 35 x 35 mm

Pad210 Padouk, Korallenholz 300 x 35 x 35 mm

12,00 €

 Details

Pad211 Padouk, Korallenholz 300 x 22 x 22 mm

Pad211 Padouk, Korallenholz 300 x 22 x 22 mm

5,60 €

 Details

Pad212 Padouk, Korallenholz Sägefurnier 300 x 55 x 3 mm

Pad212 Padouk, Korallenholz Sägefurnier 300 x 55 x 3 mm

4,40 €

 Details

Pad213 Padouk, Korallenholz Sägefurnier 220 x 70 x 3,5 mm

Pad213 Padouk, Korallenholz Sägefurnier 220 x 70 x 3,5 mm

4,00 €

 Details

Pad214 Padouk, Korallenholz Sägefurnier 183 x 80 x 3 mm

Pad214 Padouk, Korallenholz Sägefurnier 183 x 80 x 3 mm

3,95 €

 Details

Pad215 Padouk, Korallenholz Sägefurnier 275 x 152 x 3 mm

Pad215 Padouk, Korallenholz Sägefurnier 275 x 152 x 3 mm

11,20 €

 Details

Pad216 Padouk, Korallenholz Sägefurnier 560 x 90 x 4 mm

Pad216 Padouk, Korallenholz Sägefurnier 560 x 90 x 4 mm

16,00 €

 Details

Pad217 Padouk, Korallenholz Sägefurnier 560 x 123 x 3 mm

Pad217 Padouk, Korallenholz Sägefurnier 560 x 123 x 3 mm

22,50 €

 Details

Pad218 Padouk, Korallenholz Sägefurnier 590 x 170 x 00 mm

Pad218 Padouk, Korallenholz Sägefurnier 590 x 170 x 00 mm

29,80 €

 Details

Pad219 Padouk, Korallenholz Sägefurnier 535 x 210 x 3 mm

Pad219 Padouk, Korallenholz Sägefurnier 535 x 210 x 3 mm

29,80 €

 Details

PadB001 Burma-Padouk Sägefurnier 545 x 210 x 8 mm

PadB001 Burma-Padouk Sägefurnier 545 x 210 x 8 mm

47,30 €

 Details

PadB002 Burma-Padouk Sägefurnier 260 x 95 x 3 mm

PadB002 Burma-Padouk Sägefurnier 260 x 95 x 3 mm

17,50 €

 Details

PadB003 Burma-Padouk Sägefurnier 555 x 100 x 8 mm

PadB003 Burma-Padouk Sägefurnier 555 x 100 x 8 mm

21,50 €

 Details

Padouk Griffschalen 150 x 40 x 4 mm

Padouk Griffschalen 150 x 40 x 4 mm

9,90 €

 Details

Padouk Messergriffblock 120 x 40 x 30 mm

Padouk Messergriffblock 120 x 40 x 30 mm

6,75 €

 Details

Padouk Messergriffschalen 120 x 40 x 10 mm

Padouk Messergriffschalen 120 x 40 x 10 mm

6,40 €

 Details

Padouk Pen Blank 120 x 20 x 20 mm

Padouk Pen Blank 120 x 20 x 20 mm

2,80 €

 Details