Warenkorb

Artikel: 0
Betrag: 0,00 €

Ebenholz

Eb002 Ebenholz-Kantel 400 x 40 x 40 mm

Eb002 Ebenholz-Kantel 400 x 40 x 40 mm

Unser bisheriger Preis 39,90 €
Jetzt nur 34,90 €
Sie sparen 13 % = 5,00 €

 Details

Eb003 Ebenholzkantel 150 x 40 x 40 mm

Eb003 Ebenholzkantel 150 x 40 x 40 mm

14,00 €

 Details

Eb005 Ebenholz 93 x 40 x 40 mm

Eb005 Ebenholz 93 x 40 x 40 mm

7,90 €

 Details

Eb027 Ebenholz Sägefurnier 350 x 60 x 4 mm

Eb027 Ebenholz Sägefurnier 350 x 60 x 4 mm

22,20 €

 Details

Eb035 Ebenholz Sägefurnier 330 x 34 x 1,5 mm

Eb035 Ebenholz Sägefurnier 330 x 34 x 1,5 mm

8,20 €

 Details

Eb037 Ebenholz Sägefurnier 235 x 35 x 1,5 mm

Eb037 Ebenholz Sägefurnier 235 x 35 x 1,5 mm

6,60 €

 Details

Eb040 Ebenholz Sägefurnier 440 x 125 x 3 mm

Eb040 Ebenholz Sägefurnier 440 x 125 x 3 mm

42,00 €

 Details

Eb042 Ebenholz Sägefurnier 250 x 90 x 2,5 mm

Eb042 Ebenholz Sägefurnier 250 x 90 x 2,5 mm

15,60 €

 Details

Eb043 Ebenholz Sägefurnier 250 x 90 x 2,5 mm

Eb043 Ebenholz Sägefurnier 250 x 90 x 2,5 mm

17,85 €

 Details

Eb044 Ebenholz Sägefurnier 250 x 90 x 2,5 mm

Eb044 Ebenholz Sägefurnier 250 x 90 x 2,5 mm

15,00 €

 Details

Eb045 Ebenholz Sägefurnier 380 x 60 x 3 mm

Eb045 Ebenholz Sägefurnier 380 x 60 x 3 mm

19,80 €

 Details

Eb047 Ebenholz Sägefurnier 500 x 60 x 3 mm

Eb047 Ebenholz Sägefurnier 500 x 60 x 3 mm

28,00 €

 Details

Eb049 Ebenholz Sägefurnier 'Dalmatiner' 200 x 125 x 4 mm

Eb049 Ebenholz Sägefurnier 'Dalmatiner' 200 x 125 x 4 mm

27,50 €

 Details

Eb050 Ebenholz Sägefurnier 'Dalmatiner'  355 x 127 x 4 mm

Eb050 Ebenholz Sägefurnier 'Dalmatiner' 355 x 127 x 4 mm

45,80 €

 Details

Eb051 Ebenholz Sägefurnier 'Dalmatiner'  630 x 130 x 4 mm

Eb051 Ebenholz Sägefurnier 'Dalmatiner' 630 x 130 x 4 mm

77,50 €

 Details

Eb052 Ebenholz Sägefurnier 'Dalmatiner' 490 x 127 x 4 mm

Eb052 Ebenholz Sägefurnier 'Dalmatiner' 490 x 127 x 4 mm

66,70 €

 Details

Eb053 Ebenholz Sägefurnier 285 x 100 x 2 mm

Eb053 Ebenholz Sägefurnier 285 x 100 x 2 mm

22,65 €

 Details

Eb060 Ebenholz Sägefurnier 590 x 74 x 3 mm

Eb060 Ebenholz Sägefurnier 590 x 74 x 3 mm

37,60 €

 Details

Eb062 Ebenholz Sägefurnier 335 x 94 x 5 mm

Eb062 Ebenholz Sägefurnier 335 x 94 x 5 mm

42,50 €

 Details

Eb064 Ebenholz 395 x 88 x 5 mm

Eb064 Ebenholz 395 x 88 x 5 mm

38,20 €

 Details

Eb075 Ebenholz  Ringrohling 35 x 40 x 40 mm

Eb075 Ebenholz Ringrohling 35 x 40 x 40 mm

2,90 €

 Details

Eb107 Ebenholz Sägefurnier 302 x 105 x 5 mm

Eb107 Ebenholz Sägefurnier 302 x 105 x 5 mm

39,90 €

 Details

Eb114 Ebenholz-Furnier 415 x 80 x 4 mm

Eb114 Ebenholz-Furnier 415 x 80 x 4 mm

33,80 €

 Details

Eb130 Ebenholz  450 x 170 x 6 mm

Eb130 Ebenholz 450 x 170 x 6 mm

68,75 €

 Details

Eb131 Ebenholz  240 x 170 x 6 mm

Eb131 Ebenholz 240 x 170 x 6 mm

41,25 €

 Details

Eb133 Ebenholz Sägefurnier 130 x 54 x 4 mm

Eb133 Ebenholz Sägefurnier 130 x 54 x 4 mm

8,50 €

 Details

Eb138 Ebenholz Sägefurnier 410 x 78 x 5 mm

Eb138 Ebenholz Sägefurnier 410 x 78 x 5 mm

52,50 €

 Details

Eb153 Ebenholz Sägefurnier 330 x 80 x 5 mm

Eb153 Ebenholz Sägefurnier 330 x 80 x 5 mm

37,50 €

 Details

Eb154 Ebenholz Sägefurnier 377 x 80 x 5 mm

Eb154 Ebenholz Sägefurnier 377 x 80 x 5 mm

42,50 €

 Details

Eb155 Ebenholz Sägefurnier 362 x 90 x 5 mm

Eb155 Ebenholz Sägefurnier 362 x 90 x 5 mm

47,50 €

 Details

Eb156 Ebenholz Sägefurnier 356 x 100 x 5 mm

Eb156 Ebenholz Sägefurnier 356 x 100 x 5 mm

50,00 €

 Details

Eb157 Ebenholz Sägefurnier 327 x 120 x 5 mm

Eb157 Ebenholz Sägefurnier 327 x 120 x 5 mm

55,00 €

 Details

Eb159 Ebenholz Sägefurnier 522 x 64 x 5,5 mm

Eb159 Ebenholz Sägefurnier 522 x 64 x 5,5 mm

62,50 €

 Details

Eb160 Ebenholz Sägefurnier 610 x 63 x 5 mm

Eb160 Ebenholz Sägefurnier 610 x 63 x 5 mm

50,00 €

 Details

Eb173 Ebenholz Griffschalen Paar 140 x 22 x 3 mm

Eb173 Ebenholz Griffschalen Paar 140 x 22 x 3 mm

5,90 €

 Details

Eb176 Ebenholz Sägefurnier 270 x 105 x 4,5 mm

Eb176 Ebenholz Sägefurnier 270 x 105 x 4,5 mm

34,90 €

 Details

Eb177 Ebenholz Sägefurnier 325 x 90 x 5 mm

Eb177 Ebenholz Sägefurnier 325 x 90 x 5 mm

44,90 €

 Details

Eb181 Ebenholz Sägefurnier 490 x 53 x 5,5 mm

Eb181 Ebenholz Sägefurnier 490 x 53 x 5,5 mm

42,50 €

 Details

Eb182 Ebenholz Sägefurnier 500 x 72 x 5 mm

Eb182 Ebenholz Sägefurnier 500 x 72 x 5 mm

59,90 €

 Details

Eb183 Ebenholz Sägefurnier 515 x 90 x 5 mm

Eb183 Ebenholz Sägefurnier 515 x 90 x 5 mm

82,50 €

 Details

Eb184 Ebenholz Sägefurnier 490 x 97 x 4,5 mm

Eb184 Ebenholz Sägefurnier 490 x 97 x 4,5 mm

54,90 €

 Details

Eb188 Ebenholz Sägefurnier 495 x 92 x 5 mm

Eb188 Ebenholz Sägefurnier 495 x 92 x 5 mm

84,90 €

 Details

Eb193 Ebenholz Sägefurnier 310 x 56 x 4 mm

Eb193 Ebenholz Sägefurnier 310 x 56 x 4 mm

23,70 €

 Details

Eb201 Ebenholz 220 x 80 x 80 mm

Eb201 Ebenholz 220 x 80 x 80 mm

88,40 €

 Details

Eb218 Ebenholz 405 x 55 x 9 mm

Eb218 Ebenholz 405 x 55 x 9 mm

21,00 €

 Details

Eb223 Ebenholz 592 x 62 x 62 mm

Eb223 Ebenholz 592 x 62 x 62 mm

138,00 €

 Details

Eb238 Ebenholz 295 x 55 x 53 mm

Eb238 Ebenholz 295 x 55 x 53 mm

50,00 €

 Details

Eb239 Ebenholz 306 x 55 x 50 mm

Eb239 Ebenholz 306 x 55 x 50 mm

50,00 €

 Details

Eb240 Ebenholz 490 x 65 x 62 mm

Eb240 Ebenholz 490 x 65 x 62 mm

117,50 €

 Details

Eb257 Ebenholz 293 x 57 x 55 mm

Eb257 Ebenholz 293 x 57 x 55 mm

50,00 €

 Details

Eb258 Ebenholz 305 x 55 x 54 mm

Eb258 Ebenholz 305 x 55 x 54 mm

48,20 €

 Details

Eb261 Ebenholz 605 x 58 x 56 mm

Eb261 Ebenholz 605 x 58 x 56 mm

117,00 €

 Details

Eb263 Ebenholz 590 x 62 x 60 mm

Eb263 Ebenholz 590 x 62 x 60 mm

129,50 €

 Details

Eb279 Ebenholz 400 x 39 x 37 mm

Eb279 Ebenholz 400 x 39 x 37 mm

33,50 €

 Details

Eb293 Ebenholz 300 x 147 x 7 mm

Eb293 Ebenholz 300 x 147 x 7 mm

47,60 €

 Details

Eb294 Ebenholz 355 x 38 x 38 mm

Eb294 Ebenholz 355 x 38 x 38 mm

31,30 €

 Details

Eb295 Ebenholz 500 x 40 x 37 mm

Eb295 Ebenholz 500 x 40 x 37 mm

42,50 €

 Details

Eb299 Ebenholz 575 x 55 x 55 mm

Eb299 Ebenholz 575 x 55 x 55 mm

96,60 €

 Details

Eb300 Ebenholz 600 x 55 x 55 mm

Eb300 Ebenholz 600 x 55 x 55 mm

98,60 €

 Details

Eb301 Ebenholz 595 x 57 x 56 mm

Eb301 Ebenholz 595 x 57 x 56 mm

95,30 €

 Details

Eb302 Ebenholz 300 x 55 x 52 mm

Eb302 Ebenholz 300 x 55 x 52 mm

47,20 €

 Details

Eb303 Ebenholz 515 x 38 x 35 mm

Eb303 Ebenholz 515 x 38 x 35 mm

36,50 €

 Details

Eb306 1A Ebenholzkantel XL 710 x 55 x 55 mm

Eb306 1A Ebenholzkantel XL 710 x 55 x 55 mm

149,80 €

 Details

Eb312 Ebenholz 142 x 25 x 17 mm

Eb312 Ebenholz 142 x 25 x 17 mm

5,30 €

 Details

Eb319 Ebenholz 305 x 130 x 7 mm

Eb319 Ebenholz 305 x 130 x 7 mm

31,30 €

 Details

Eb320 Ebenholz 510 x 75 x 7 mm

Eb320 Ebenholz 510 x 75 x 7 mm

29,30 €

 Details

Eb321 Ebenholz 280 x 77 x 7 mm

Eb321 Ebenholz 280 x 77 x 7 mm

18,40 €

 Details

Eb322 Ebenholz 305 x 75 x 7 mm

Eb322 Ebenholz 305 x 75 x 7 mm

19,30 €

 Details

Eb326 Ebenholz 259 x 40 x 6 mm

Eb326 Ebenholz 259 x 40 x 6 mm

7,90 €

 Details

Eb341 Ebenholz 440 x 100 x 40 mm

Eb341 Ebenholz 440 x 100 x 40 mm

114,00 €

 Details

Eb344 Ebenholz 860 x 115 x 27 mm

Eb344 Ebenholz 860 x 115 x 27 mm

156,50 €

 Details

Eb349 Ebenholz 800 x 75 x 75 mm

Eb349 Ebenholz 800 x 75 x 75 mm

245,00 €

 Details

Eb350 Ebenholz 770 x 75 x 75 mm

Eb350 Ebenholz 770 x 75 x 75 mm

205,00 €

 Details

Eb351 Ebenholz 250 x 38 x 38 mm

Eb351 Ebenholz 250 x 38 x 38 mm

16,60 €

 Details

Eb353 Ebenholz 507 x 60 x 58 mm

Eb353 Ebenholz 507 x 60 x 58 mm

97,70 €

 Details

Eb355 Ebenholz 405 x 127 x 9 mm

Eb355 Ebenholz 405 x 127 x 9 mm

48,50 €

 Details

Eb356 Ebenholz 405 x 128 x 7 mm

Eb356 Ebenholz 405 x 128 x 7 mm

45,90 €

 Details

Eb357 Ebenholz 405 x 135 x 7 mm

Eb357 Ebenholz 405 x 135 x 7 mm

47,50 €

 Details

Eb360 Ebenholz 245 x 50 x 50 mm

Eb360 Ebenholz 245 x 50 x 50 mm

39,30 €

 Details

Eb363 Ebenholz Griffbrett 503 x 70 x 9 mm

Eb363 Ebenholz Griffbrett 503 x 70 x 9 mm

32,50 €

 Details

Eb364 Ebenholz Giffbrett 602 x 70 x 10 mm

Eb364 Ebenholz Giffbrett 602 x 70 x 10 mm

39,20 €

 Details

Eb365 Ebenholz Griffbrett 503 x 65 x 7 mm

Eb365 Ebenholz Griffbrett 503 x 65 x 7 mm

27,80 €

 Details

Eb366 Ebenholz 400 x 110 x 7 mm

Eb366 Ebenholz 400 x 110 x 7 mm

32,20 €

 Details

Eb367 Ebenholz 400 x 120 x 7 mm

Eb367 Ebenholz 400 x 120 x 7 mm

33,50 €

 Details

Eb368 Ebenholz 447 x 80 x 7 mm

Eb368 Ebenholz 447 x 80 x 7 mm

29,40 €

 Details

Eb369 Ebenholz 503 x 50 x 7 mm

Eb369 Ebenholz 503 x 50 x 7 mm

22,40 €

 Details

Eb370 Ebenholz 310 x 68 x 7 mm

Eb370 Ebenholz 310 x 68 x 7 mm

20,80 €

 Details

Eb371 Ebenholz 456 x 75 x 7 mm

Eb371 Ebenholz 456 x 75 x 7 mm

32,30 €

 Details

Eb373 Ebenholz Griffbrett 505 x 70 x 8 mm

Eb373 Ebenholz Griffbrett 505 x 70 x 8 mm

32,30 €

 Details

Eb374 Ebenholz 505 x 110 x 7 mm

Eb374 Ebenholz 505 x 110 x 7 mm

47,60 €

 Details

Eb376 Ebenholz 428 x 68 x 6 mm

Eb376 Ebenholz 428 x 68 x 6 mm

22,40 €

 Details

Eb377 Ebenholz 254 x 81 x 7 mm

Eb377 Ebenholz 254 x 81 x 7 mm

19,60 €

 Details

Eb378 Ebenholz 407 x 137 x 6 mm

Eb378 Ebenholz 407 x 137 x 6 mm

44,20 €

 Details

Eb379 Ebenholz 300 x 70 x 6 mm

Eb379 Ebenholz 300 x 70 x 6 mm

19,50 €

 Details

Eb380 Ebenholz 300 x 97 x 7 mm

Eb380 Ebenholz 300 x 97 x 7 mm

24,40 €

 Details

Eb381 Ebenholz 90 x 39 x 39 mm

Eb381 Ebenholz 90 x 39 x 39 mm

5,90 €

 Details

Eb384 Ebenholz 550 x 70 x 10 mm

Eb384 Ebenholz 550 x 70 x 10 mm

46,00 €

 Details

Eb385 Ebenholz 715 x 45 x 8 mm

Eb385 Ebenholz 715 x 45 x 8 mm

34,00 €

 Details

Eb386 Ebenholz 715 x 52 x 6 mm

Eb386 Ebenholz 715 x 52 x 6 mm

28,00 €

 Details

Eb387 Ebenholz 465 x 175 x 9 mm

Eb387 Ebenholz 465 x 175 x 9 mm

94,00 €

 Details