Warenkorb

Artikel: 0
Betrag: 0,00 €

Ebenholz

Eb002 Ebenholz-Kantel 400 x 40 x 40 mm

Eb002 Ebenholz-Kantel 400 x 40 x 40 mm

Unser bisheriger Preis 39,90 €
Jetzt nur 34,90 €
Sie sparen 13 % = 5,00 €

 Details

Eb003 Ebenholzkantel 150 x 40 x 40 mm

Eb003 Ebenholzkantel 150 x 40 x 40 mm

14,00 €

 Details

Eb005 Ebenholz 93 x 40 x 40 mm

Eb005 Ebenholz 93 x 40 x 40 mm

7,90 €

 Details

Eb027 Ebenholz Sägefurnier 350 x 60 x 4 mm

Eb027 Ebenholz Sägefurnier 350 x 60 x 4 mm

22,20 €

 Details

Eb029 Ebenholz Sägefurnier 300 x 60 x 4 mm

Eb029 Ebenholz Sägefurnier 300 x 60 x 4 mm

11,50 €

 Details

Eb030 Ebenholz Sägefurnier 305 x 80 x 4 mm

Eb030 Ebenholz Sägefurnier 305 x 80 x 4 mm

21,40 €

 Details

Eb031 Ebenholz Sägefurnier 325 x 130 x 5 mm

Eb031 Ebenholz Sägefurnier 325 x 130 x 5 mm

44,50 €

 Details

Eb032 Ebenholz Sägefurnier 205 x 39 x 8 mm

Eb032 Ebenholz Sägefurnier 205 x 39 x 8 mm

8,50 €

 Details

Eb035 Ebenholz Sägefurnier 330 x 34 x 1,5 mm

Eb035 Ebenholz Sägefurnier 330 x 34 x 1,5 mm

8,20 €

 Details

Eb036 Ebenholz Sägefurnier 330 x 34 x 1 mm

Eb036 Ebenholz Sägefurnier 330 x 34 x 1 mm

7,70 €

 Details

Eb037 Ebenholz Sägefurnier 235 x 35 x 1,5 mm

Eb037 Ebenholz Sägefurnier 235 x 35 x 1,5 mm

6,60 €

 Details

Eb038 Ebenholz Sägefurnier 380 x 53 x 1 mm

Eb038 Ebenholz Sägefurnier 380 x 53 x 1 mm

6,60 €

 Details

Eb060 Ebenholz Sägefurnier 590 x 74 x 3 mm

Eb060 Ebenholz Sägefurnier 590 x 74 x 3 mm

37,60 €

 Details

Eb062 Ebenholz Sägefurnier 335 x 94 x 5 mm

Eb062 Ebenholz Sägefurnier 335 x 94 x 5 mm

42,50 €

 Details

Eb063 Ebenholz 326 x 57 x 5 mm

Eb063 Ebenholz 326 x 57 x 5 mm

19,50 €

 Details

Eb064 Ebenholz 395 x 88 x 5 mm

Eb064 Ebenholz 395 x 88 x 5 mm

38,20 €

 Details

Eb075 Ebenholz  Ringrohling 35 x 40 x 40 mm

Eb075 Ebenholz Ringrohling 35 x 40 x 40 mm

2,90 €

 Details

Eb098 Ebenholz Sägefurnier 365 x 95 x 5 mm

Eb098 Ebenholz Sägefurnier 365 x 95 x 5 mm

38,00 €

 Details

Eb100 Ebenholz Sägefurnier 315 x 97 x 4 mm

Eb100 Ebenholz Sägefurnier 315 x 97 x 4 mm

35,50 €

 Details

Eb103 Ebenholz Sägefurnier 560 x 100 x 6 mm

Eb103 Ebenholz Sägefurnier 560 x 100 x 6 mm

37,40 €

 Details

Eb107 Ebenholz Sägefurnier 302 x 105 x 5 mm

Eb107 Ebenholz Sägefurnier 302 x 105 x 5 mm

39,90 €

 Details

Eb108 Ebenholz Sägefurnier 250 x 85 x 3 mm

Eb108 Ebenholz Sägefurnier 250 x 85 x 3 mm

23,70 €

 Details

Eb114 Ebenholz-Furnier 415 x 80 x 4 mm

Eb114 Ebenholz-Furnier 415 x 80 x 4 mm

33,80 €

 Details

Eb121 Ebenholz Sägefurnier 155 x 50 x 2 mm

Eb121 Ebenholz Sägefurnier 155 x 50 x 2 mm

15,20 €

 Details

Eb127 Ebenholz Sägefurnier 350 x 40 x 4 mm

Eb127 Ebenholz Sägefurnier 350 x 40 x 4 mm

16,50 €

 Details

Eb130 Ebenholz  450 x 170 x 6 mm

Eb130 Ebenholz 450 x 170 x 6 mm

68,75 €

 Details

Eb131 Ebenholz  240 x 170 x 6 mm

Eb131 Ebenholz 240 x 170 x 6 mm

41,25 €

 Details

Eb133 Ebenholz Sägefurnier 130 x 54 x 4 mm

Eb133 Ebenholz Sägefurnier 130 x 54 x 4 mm

8,50 €

 Details

Eb138 Ebenholz Sägefurnier 410 x 78 x 5 mm

Eb138 Ebenholz Sägefurnier 410 x 78 x 5 mm

52,50 €

 Details

Eb153 Ebenholz Sägefurnier 330 x 80 x 5 mm

Eb153 Ebenholz Sägefurnier 330 x 80 x 5 mm

37,50 €

 Details

Eb154 Ebenholz Sägefurnier 377 x 80 x 5 mm

Eb154 Ebenholz Sägefurnier 377 x 80 x 5 mm

42,50 €

 Details

Eb155 Ebenholz Sägefurnier 362 x 90 x 5 mm

Eb155 Ebenholz Sägefurnier 362 x 90 x 5 mm

47,50 €

 Details

Eb156 Ebenholz Sägefurnier 356 x 100 x 5 mm

Eb156 Ebenholz Sägefurnier 356 x 100 x 5 mm

50,00 €

 Details

Eb157 Ebenholz Sägefurnier 327 x 120 x 5 mm

Eb157 Ebenholz Sägefurnier 327 x 120 x 5 mm

55,00 €

 Details

Eb159 Ebenholz Sägefurnier 522 x 64 x 5,5 mm

Eb159 Ebenholz Sägefurnier 522 x 64 x 5,5 mm

62,50 €

 Details

Eb160 Ebenholz Sägefurnier 610 x 63 x 5 mm

Eb160 Ebenholz Sägefurnier 610 x 63 x 5 mm

50,00 €

 Details

Eb173 Ebenholz Griffschalen Paar 140 x 22 x 3 mm

Eb173 Ebenholz Griffschalen Paar 140 x 22 x 3 mm

5,90 €

 Details

Eb176 Ebenholz Sägefurnier 270 x 105 x 4,5 mm

Eb176 Ebenholz Sägefurnier 270 x 105 x 4,5 mm

34,90 €

 Details

Eb177 Ebenholz Sägefurnier 325 x 90 x 5 mm

Eb177 Ebenholz Sägefurnier 325 x 90 x 5 mm

44,90 €

 Details

Eb181 Ebenholz Sägefurnier 490 x 53 x 5,5 mm

Eb181 Ebenholz Sägefurnier 490 x 53 x 5,5 mm

42,50 €

 Details

Eb182 Ebenholz Sägefurnier 500 x 72 x 5 mm

Eb182 Ebenholz Sägefurnier 500 x 72 x 5 mm

59,90 €

 Details

Eb183 Ebenholz Sägefurnier 515 x 90 x 5 mm

Eb183 Ebenholz Sägefurnier 515 x 90 x 5 mm

82,50 €

 Details

Eb184 Ebenholz Sägefurnier 490 x 97 x 4,5 mm

Eb184 Ebenholz Sägefurnier 490 x 97 x 4,5 mm

54,90 €

 Details

Eb188 Ebenholz Sägefurnier 495 x 92 x 5 mm

Eb188 Ebenholz Sägefurnier 495 x 92 x 5 mm

84,90 €

 Details

Eb193 Ebenholz Sägefurnier 310 x 56 x 4 mm

Eb193 Ebenholz Sägefurnier 310 x 56 x 4 mm

23,70 €

 Details

Eb201 Ebenholz 220 x 80 x 80 mm

Eb201 Ebenholz 220 x 80 x 80 mm

88,40 €

 Details

Eb202 Ebenholz 350 x 50 x 50 mm

Eb202 Ebenholz 350 x 50 x 50 mm

52,30 €

 Details

Eb218 Ebenholz 405 x 55 x 9 mm

Eb218 Ebenholz 405 x 55 x 9 mm

21,00 €

 Details

Eb219 Ebenholz 475 x 40 x 21 mm

Eb219 Ebenholz 475 x 40 x 21 mm

22,50 €

 Details

Eb223 Ebenholz 592 x 62 x 62 mm

Eb223 Ebenholz 592 x 62 x 62 mm

138,00 €

 Details

Eb238 Ebenholz 295 x 55 x 53 mm

Eb238 Ebenholz 295 x 55 x 53 mm

50,00 €

 Details

Eb239 Ebenholz 306 x 55 x 50 mm

Eb239 Ebenholz 306 x 55 x 50 mm

50,00 €

 Details

Eb240 Ebenholz 490 x 65 x 62 mm

Eb240 Ebenholz 490 x 65 x 62 mm

117,50 €

 Details

Eb250 Ebenholz 775 x 180 - 195 x 25 - 125 mm

Eb250 Ebenholz 775 x 180 - 195 x 25 - 125 mm

129,80 €

 Details

Eb253 Ebenholz 147 x 150 x 75 mm

Eb253 Ebenholz 147 x 150 x 75 mm

120,00 €

 Details

Eb255 Ebenholz 175 x 165 x 70 mm

Eb255 Ebenholz 175 x 165 x 70 mm

125,50 €

 Details

Eb257 Ebenholz 293 x 57 x 55 mm

Eb257 Ebenholz 293 x 57 x 55 mm

50,00 €

 Details

Eb258 Ebenholz 305 x 55 x 54 mm

Eb258 Ebenholz 305 x 55 x 54 mm

48,20 €

 Details

Eb261 Ebenholz 605 x 58 x 56 mm

Eb261 Ebenholz 605 x 58 x 56 mm

117,00 €

 Details

Eb262 Ebenholz 600 x 58 x 58 mm

Eb262 Ebenholz 600 x 58 x 58 mm

97,80 €

 Details

Eb263 Ebenholz 590 x 62 x 60 mm

Eb263 Ebenholz 590 x 62 x 60 mm

129,50 €

 Details

Eb266 Ebenholz 503 x 142 x 40 mm

Eb266 Ebenholz 503 x 142 x 40 mm

166,20 €

 Details

Eb274 Ebenholz 1000 x 57 x 57 mm

Eb274 Ebenholz 1000 x 57 x 57 mm

194,50 €

 Details

Eb279 Ebenholz 400 x 39 x 37 mm

Eb279 Ebenholz 400 x 39 x 37 mm

33,50 €

 Details

Eb286 Ebenholz 595 x 35 x 35 mm

Eb286 Ebenholz 595 x 35 x 35 mm

45,00 €

 Details

Eb293 Ebenholz 300 x 147 x 7 mm

Eb293 Ebenholz 300 x 147 x 7 mm

47,60 €

 Details

Eb294 Ebenholz 355 x 38 x 38 mm

Eb294 Ebenholz 355 x 38 x 38 mm

31,30 €

 Details

Eb295 Ebenholz 500 x 40 x 37 mm

Eb295 Ebenholz 500 x 40 x 37 mm

42,50 €

 Details

Eb298 Ebenholz 495 x 57 x 57 mm

Eb298 Ebenholz 495 x 57 x 57 mm

87,50 €

 Details

Eb299 Ebenholz 575 x 55 x 55 mm

Eb299 Ebenholz 575 x 55 x 55 mm

96,60 €

 Details

Eb300 Ebenholz 600 x 55 x 55 mm

Eb300 Ebenholz 600 x 55 x 55 mm

98,60 €

 Details

Eb301 Ebenholz 595 x 57 x 56 mm

Eb301 Ebenholz 595 x 57 x 56 mm

95,30 €

 Details

Eb302 Ebenholz 300 x 55 x 52 mm

Eb302 Ebenholz 300 x 55 x 52 mm

47,20 €

 Details

Eb303 Ebenholz 515 x 38 x 35 mm

Eb303 Ebenholz 515 x 38 x 35 mm

36,50 €

 Details

Eb306 1A Ebenholzkantel XL 710 x 55 x 55 mm

Eb306 1A Ebenholzkantel XL 710 x 55 x 55 mm

149,80 €

 Details

Eb312 Ebenholz 142 x 25 x 17 mm

Eb312 Ebenholz 142 x 25 x 17 mm

5,30 €

 Details

Eb316 Ebenholz 383 x 45 x 42 mm

Eb316 Ebenholz 383 x 45 x 42 mm

43,50 €

 Details

Eb319 Ebenholz 305 x 130 x 7 mm

Eb319 Ebenholz 305 x 130 x 7 mm

31,30 €

 Details

Eb320 Ebenholz 510 x 75 x 7 mm

Eb320 Ebenholz 510 x 75 x 7 mm

29,30 €

 Details

Eb321 Ebenholz 280 x 75 x 7 mm

Eb321 Ebenholz 280 x 75 x 7 mm

18,40 €

 Details

Eb322 Ebenholz 305 x 75 x 7 mm

Eb322 Ebenholz 305 x 75 x 7 mm

19,30 €

 Details

Eb323 Ebenholz 168 x 55 x 7 mm

Eb323 Ebenholz 168 x 55 x 7 mm

7,60 €

 Details

Eb324 Ebenholz 258 x 60 x 7 mm

Eb324 Ebenholz 258 x 60 x 7 mm

14,70 €

 Details

Eb326 Ebenholz 259 x 40 x 6 mm

Eb326 Ebenholz 259 x 40 x 6 mm

7,90 €

 Details

Eb339 Ebenholz 315 x 70 x 45 mm

Eb339 Ebenholz 315 x 70 x 45 mm

59,50 €

 Details

Eb341 Ebenholz 440 x 100 x 40 mm

Eb341 Ebenholz 440 x 100 x 40 mm

114,00 €

 Details

Eb344 Ebenholz 860 x 115 x 27 mm

Eb344 Ebenholz 860 x 115 x 27 mm

156,50 €

 Details

Eb345 Ebenholz 505 x 130 x 30 mm

Eb345 Ebenholz 505 x 130 x 30 mm

114,50 €

 Details

Eb346 Ebenholz 405 x 55 x 53 mm

Eb346 Ebenholz 405 x 55 x 53 mm

69,50 €

 Details

Eb347 Ebenholz 373 x 52 x 52 mm

Eb347 Ebenholz 373 x 52 x 52 mm

59,40 €

 Details

Eb349 Ebenholz 800 x 75 x 75 mm

Eb349 Ebenholz 800 x 75 x 75 mm

245,00 €

 Details

Eb350 Ebenholz 770 x 75 x 75 mm

Eb350 Ebenholz 770 x 75 x 75 mm

205,00 €

 Details

Eb351 Ebenholz 250 x 38 x 38 mm

Eb351 Ebenholz 250 x 38 x 38 mm

16,60 €

 Details

Eb352 Ebenholz 390 x 38 x 38 mm

Eb352 Ebenholz 390 x 38 x 38 mm

34,20 €

 Details

Eb353 Ebenholz 507 x 60 x 58 mm

Eb353 Ebenholz 507 x 60 x 58 mm

97,70 €

 Details

Eb355 Ebenholz 405 x 127 x 9 mm

Eb355 Ebenholz 405 x 127 x 9 mm

48,50 €

 Details

Eb356 Ebenholz 405 x 128 x 7 mm

Eb356 Ebenholz 405 x 128 x 7 mm

45,90 €

 Details

Eb357 Ebenholz 405 x 135 x 7 mm

Eb357 Ebenholz 405 x 135 x 7 mm

47,50 €

 Details

Eb358 Ebenholz 405 x 144 x 8 mm

Eb358 Ebenholz 405 x 144 x 8 mm

57,30 €

 Details

Eb359 Ebenholz 405 x 55 x 50 mm

Eb359 Ebenholz 405 x 55 x 50 mm

59,50 €

 Details