Warenkorb

Artikel: 0
Betrag: 0,00 €

Ebenholz

Eb002 Ebenholz-Kantel 400 x 40 x 40 mm

Eb002 Ebenholz-Kantel 400 x 40 x 40 mm

Unser bisheriger Preis 39,90 €
Jetzt nur 34,90 €
Sie sparen 13 % = 5,00 €

 Details

Eb003 Ebenholzkantel 150 x 40 x 40 mm

Eb003 Ebenholzkantel 150 x 40 x 40 mm

14,00 €

 Details

Eb005 Ebenholz 93 x 40 x 40 mm

Eb005 Ebenholz 93 x 40 x 40 mm

7,90 €

 Details

Eb007 Ebenholz  Schalenrohling 175 x 175 x 65 mm

Eb007 Ebenholz Schalenrohling 175 x 175 x 65 mm

55,50 €

 Details

Eb008 Ebenholz Schalenrohling 175 x 175 x 80 mm

Eb008 Ebenholz Schalenrohling 175 x 175 x 80 mm

80,00 €

 Details

Eb009 Ebenholzblock Schalenrohling 125 x 125 x 60 mm

Eb009 Ebenholzblock Schalenrohling 125 x 125 x 60 mm

49,90 €

 Details

Eb012 Ebenholz 470 x 41 x 41 mm

Eb012 Ebenholz 470 x 41 x 41 mm

45,00 €

 Details

Eb013 Ebenholz 195 x 40 x 10 mm

Eb013 Ebenholz 195 x 40 x 10 mm

9,96 €

 Details

Eb015 Ebenholz 200 x 40 x 40 mm

Eb015 Ebenholz 200 x 40 x 40 mm

19,40 €

 Details

Eb016 Ebenholz 600 x 40 x 40 mm

Eb016 Ebenholz 600 x 40 x 40 mm

56,00 €

 Details

Eb017 Ebenholzkantel 410 x 51 x 51 mm

Eb017 Ebenholzkantel 410 x 51 x 51 mm

64,60 €

 Details

Eb018 Ebenholz 410 x 55 x 55 mm

Eb018 Ebenholz 410 x 55 x 55 mm

48,60 €

 Details

Eb064 Ebenholz 395 x 88 x 5 mm

Eb064 Ebenholz 395 x 88 x 5 mm

38,20 €

 Details

Eb075 Ebenholz  Ringrohling 35 x 40 x 40 mm

Eb075 Ebenholz Ringrohling 35 x 40 x 40 mm

2,90 €

 Details

Eb130 Ebenholz  450 x 170 x 6 mm

Eb130 Ebenholz 450 x 170 x 6 mm

68,75 €

 Details

Eb131 Ebenholz  240 x 170 x 6 mm

Eb131 Ebenholz 240 x 170 x 6 mm

41,25 €

 Details

Eb173 Ebenholz Griffschalen Paar 140 x 22 x 3 mm

Eb173 Ebenholz Griffschalen Paar 140 x 22 x 3 mm

5,90 €

 Details

Eb201 Ebenholz 220 x 80 x 80 mm

Eb201 Ebenholz 220 x 80 x 80 mm

88,40 €

 Details

Eb202 Ebenholz 410 x 48 x 6 mm

Eb202 Ebenholz 410 x 48 x 6 mm

18,00 €

 Details

Eb203 Ebenholz 395 x 45 x 45 mm

Eb203 Ebenholz 395 x 45 x 45 mm

48,60 €

 Details

Eb204 Ebenholz 515 x 39 x 39 mm

Eb204 Ebenholz 515 x 39 x 39 mm

44,00 €

 Details

Eb209 Ebenholz 280 x 55 x 52 mm

Eb209 Ebenholz 280 x 55 x 52 mm

59,95 €

 Details

Eb210 Ebenholz 145 x 150 x 65 mm

Eb210 Ebenholz 145 x 150 x 65 mm

Unser bisheriger Preis 72,00 €
Jetzt nur 39,00 €
Sie sparen 46 % = 33,00 €

 Details

Eb211 Ebenholz 150 x 150 x 65 mm

Eb211 Ebenholz 150 x 150 x 65 mm

77,50 €

 Details

Eb212 Ebenholz 160 x 160 x 65 mm

Eb212 Ebenholz 160 x 160 x 65 mm

76,60 €

 Details

Eb213 Ebenholz Schalenrohling 160 x 160 x 65 mm

Eb213 Ebenholz Schalenrohling 160 x 160 x 65 mm

78,40 €

 Details

Eb214 Ebenholz  Schalenrohling 160 x 160 x 65 mm

Eb214 Ebenholz Schalenrohling 160 x 160 x 65 mm

68,50 €

 Details

Eb215 Ebenholz 165 x 75 x 75 mm

Eb215 Ebenholz 165 x 75 x 75 mm

44,80 €

 Details

Eb216 Ebenholz 175 x 80 x 80 mm

Eb216 Ebenholz 175 x 80 x 80 mm

42,50 €

 Details

Eb218 Ebenholz 405 x 55 x 9 mm

Eb218 Ebenholz 405 x 55 x 9 mm

21,00 €

 Details

Eb219 Ebenholz 165 x 95 x 55 mm

Eb219 Ebenholz 165 x 95 x 55 mm

48,80 €

 Details

Eb220 Ebenholz 160 x 65 x 65 mm

Eb220 Ebenholz 160 x 65 x 65 mm

29,80 €

 Details

Eb222 Ebenholz 150 x 65 x 65 mm

Eb222 Ebenholz 150 x 65 x 65 mm

32,80 €

 Details

Eb223 Ebenholz 592 x 62 x 62 mm

Eb223 Ebenholz 592 x 62 x 62 mm

138,00 €

 Details

Eb224 Ebenholz 150 x 120 x 25 mm

Eb224 Ebenholz 150 x 120 x 25 mm

26,80 €

 Details

Eb225 Ebenholz 150 x 150 x 30 mm

Eb225 Ebenholz 150 x 150 x 30 mm

30,40 €

 Details

Eb227 Ebenholz 260 x 60 x 20 mm

Eb227 Ebenholz 260 x 60 x 20 mm

20,00 €

 Details

Eb228 Ebenholz 140 x 90 x 27 mm

Eb228 Ebenholz 140 x 90 x 27 mm

19,45 €

 Details

Eb229 Ebenholz 140 x 75 x 40 mm

Eb229 Ebenholz 140 x 75 x 40 mm

22,20 €

 Details

Eb230 Ebenholz 130 x 75 x 27 mm

Eb230 Ebenholz 130 x 75 x 27 mm

16,00 €

 Details

Eb231 Ebenholz 140 x 75 x 42 mm

Eb231 Ebenholz 140 x 75 x 42 mm

22,00 €

 Details

Eb238 Ebenholz 295 x 55 x 53 mm

Eb238 Ebenholz 295 x 55 x 53 mm

50,00 €

 Details

Eb239 Ebenholz 306 x 55 x 50 mm

Eb239 Ebenholz 306 x 55 x 50 mm

50,00 €

 Details

Eb240 Ebenholz 490 x 65 x 62 mm

Eb240 Ebenholz 490 x 65 x 62 mm

117,50 €

 Details

Eb241 Ebenholzkantel XL 620 x 60 x 60 mm

Eb241 Ebenholzkantel XL 620 x 60 x 60 mm

115,60 €

 Details

Eb242 Ebenholzkantel XL 610 x 60 x 60 mm

Eb242 Ebenholzkantel XL 610 x 60 x 60 mm

125,60 €

 Details

Eb243 Ebenholzkantel XL 620 x 55 x 52 mm

Eb243 Ebenholzkantel XL 620 x 55 x 52 mm

99,80 €

 Details

Eb244 Ebenholzkantel XL 510 x 58 x 58 mm

Eb244 Ebenholzkantel XL 510 x 58 x 58 mm

98,50 €

 Details

Eb245 Ebenholzkantel XL 615 x 60 x 55 mm

Eb245 Ebenholzkantel XL 615 x 60 x 55 mm

109,00 €

 Details

Eb246 Ebenholzkantel XL 680 x 60 x 60 mm

Eb246 Ebenholzkantel XL 680 x 60 x 60 mm

138,60 €

 Details

Eb247 Ebenholzkantel XL 810 x 67 x 67 mm

Eb247 Ebenholzkantel XL 810 x 67 x 67 mm

178,85 €

 Details

Eb248 Ebenholz 500 x 60 x 60 mm

Eb248 Ebenholz 500 x 60 x 60 mm

96,50 €

 Details

Eb249 Ebenholz 260 x 65 x 7 mm

Eb249 Ebenholz 260 x 65 x 7 mm

15,60 €

 Details

Eb250 Ebenholz 310 x 45 x 37 mm

Eb250 Ebenholz 310 x 45 x 37 mm

26,80 €

 Details

Eb251 Ebenholz 300 x 55 x 57 mm

Eb251 Ebenholz 300 x 55 x 57 mm

41,50 €

 Details

Eb252 Ebenholz 310 x 58 x 58 mm

Eb252 Ebenholz 310 x 58 x 58 mm

49,80 €

 Details

Eb253 Ebenholz XXL Stammstück 910 x 170 x 45 mm

Eb253 Ebenholz XXL Stammstück 910 x 170 x 45 mm

299,00 €

 Details

Eb257 Ebenholz 293 x 57 x 55 mm

Eb257 Ebenholz 293 x 57 x 55 mm

50,00 €

 Details

Eb258 Ebenholz 305 x 55 x 54 mm

Eb258 Ebenholz 305 x 55 x 54 mm

48,20 €

 Details

Eb261 Ebenholz 605 x 58 x 56 mm

Eb261 Ebenholz 605 x 58 x 56 mm

117,00 €

 Details

Eb263 Ebenholz 590 x 62 x 60 mm

Eb263 Ebenholz 590 x 62 x 60 mm

129,50 €

 Details

Eb279 Ebenholz 400 x 39 x 37 mm

Eb279 Ebenholz 400 x 39 x 37 mm

33,50 €

 Details

Eb293 Ebenholz 300 x 147 x 7 mm

Eb293 Ebenholz 300 x 147 x 7 mm

47,60 €

 Details

Eb295 Ebenholz 500 x 40 x 37 mm

Eb295 Ebenholz 500 x 40 x 37 mm

42,50 €

 Details

Eb299 Ebenholz 575 x 55 x 55 mm

Eb299 Ebenholz 575 x 55 x 55 mm

96,60 €

 Details

Eb300 Ebenholz 600 x 55 x 55 mm

Eb300 Ebenholz 600 x 55 x 55 mm

98,60 €

 Details

Eb301 Ebenholz 595 x 57 x 56 mm

Eb301 Ebenholz 595 x 57 x 56 mm

95,30 €

 Details

Eb302 Ebenholz 300 x 55 x 52 mm

Eb302 Ebenholz 300 x 55 x 52 mm

47,20 €

 Details

Eb303 Ebenholz 515 x 38 x 35 mm

Eb303 Ebenholz 515 x 38 x 35 mm

36,50 €

 Details

Eb306 1A Ebenholzkantel XL 710 x 55 x 55 mm

Eb306 1A Ebenholzkantel XL 710 x 55 x 55 mm

149,80 €

 Details

Eb312 Ebenholz 142 x 25 x 17 mm

Eb312 Ebenholz 142 x 25 x 17 mm

5,30 €

 Details

Eb322 Ebenholz 305 x 75 x 7 mm

Eb322 Ebenholz 305 x 75 x 7 mm

19,30 €

 Details

Eb341 Ebenholz 440 x 100 x 40 mm

Eb341 Ebenholz 440 x 100 x 40 mm

114,00 €

 Details

Eb344 Ebenholz 860 x 115 x 27 mm

Eb344 Ebenholz 860 x 115 x 27 mm

156,50 €

 Details

Eb349 Ebenholz 800 x 75 x 75 mm

Eb349 Ebenholz 800 x 75 x 75 mm

245,00 €

 Details

Eb351 Ebenholz 250 x 38 x 38 mm

Eb351 Ebenholz 250 x 38 x 38 mm

16,60 €

 Details

Eb353 Ebenholz 507 x 60 x 58 mm

Eb353 Ebenholz 507 x 60 x 58 mm

97,70 €

 Details

Eb356 Ebenholz 405 x 128 x 7 mm

Eb356 Ebenholz 405 x 128 x 7 mm

45,90 €

 Details

Eb360 Ebenholz 245 x 50 x 50 mm

Eb360 Ebenholz 245 x 50 x 50 mm

39,30 €

 Details

Eb363 Ebenholz Griffbrett 503 x 70 x 9 mm

Eb363 Ebenholz Griffbrett 503 x 70 x 9 mm

32,50 €

 Details

Eb364 Ebenholz Giffbrett 602 x 70 x 10 mm

Eb364 Ebenholz Giffbrett 602 x 70 x 10 mm

39,20 €

 Details

Eb365 Ebenholz Griffbrett 503 x 65 x 7 mm

Eb365 Ebenholz Griffbrett 503 x 65 x 7 mm

27,80 €

 Details

Eb366 Ebenholz 400 x 110 x 7 mm

Eb366 Ebenholz 400 x 110 x 7 mm

32,20 €

 Details

Eb367 Ebenholz 400 x 120 x 7 mm

Eb367 Ebenholz 400 x 120 x 7 mm

33,50 €

 Details

Eb368 Ebenholz 447 x 80 x 7 mm

Eb368 Ebenholz 447 x 80 x 7 mm

29,40 €

 Details

Eb370 Ebenholz 310 x 68 x 7 mm

Eb370 Ebenholz 310 x 68 x 7 mm

20,80 €

 Details

Eb371 Ebenholz 456 x 75 x 7 mm

Eb371 Ebenholz 456 x 75 x 7 mm

32,30 €

 Details

Eb374 Ebenholz 505 x 110 x 7 mm

Eb374 Ebenholz 505 x 110 x 7 mm

47,60 €

 Details

Eb377 Ebenholz 254 x 81 x 7 mm

Eb377 Ebenholz 254 x 81 x 7 mm

19,60 €

 Details

Eb378 Ebenholz 407 x 137 x 6 mm

Eb378 Ebenholz 407 x 137 x 6 mm

44,20 €

 Details

Eb379 Ebenholz 300 x 70 x 6 mm

Eb379 Ebenholz 300 x 70 x 6 mm

19,50 €

 Details

Eb380 Ebenholz 300 x 97 x 7 mm

Eb380 Ebenholz 300 x 97 x 7 mm

24,40 €

 Details

Eb381 Ebenholz 90 x 39 x 39 mm

Eb381 Ebenholz 90 x 39 x 39 mm

5,90 €

 Details

Eb385 Ebenholz 715 x 45 x 8 mm

Eb385 Ebenholz 715 x 45 x 8 mm

34,00 €

 Details

Eb386 Ebenholz 715 x 52 x 6 mm

Eb386 Ebenholz 715 x 52 x 6 mm

28,00 €

 Details

Eb387 Ebenholz 465 x 175 x 9 mm

Eb387 Ebenholz 465 x 175 x 9 mm

94,00 €

 Details

Eb389 Ebenholz 465 x 175 x 9 mm

Eb389 Ebenholz 465 x 175 x 9 mm

88,00 €

 Details

Eb391 Ebenholz 460 x 175 x 9 mm

Eb391 Ebenholz 460 x 175 x 9 mm

79,50 €

 Details

Eb396 Ebenholz 400 x 55 x 25 mm

Eb396 Ebenholz 400 x 55 x 25 mm

29,80 €

 Details

Eb397 Ebenholz 400 x 55 x 25 mm

Eb397 Ebenholz 400 x 55 x 25 mm

29,60 €

 Details