Kauri Wood

Kauri Knife Blank 120 x 40 x 30 mm

Kauri Knife Blank 120 x 40 x 30 mm

6,70 €

 Details

Kauri Pen Blank 120 x 20 x 20 mm

Kauri Pen Blank 120 x 20 x 20 mm

3,00 €

 Details

Kauri, Ancient Kauri Knife Blank 120 x 40 x 30 mm

Kauri, Ancient Kauri Knife Blank 120 x 40 x 30 mm

16,80 €

 Details

Kauri, Ancient Kauri Knife Scales 120 x 40 x 10 mm

Kauri, Ancient Kauri Knife Scales 120 x 40 x 10 mm

15,60 €

 Details

Swamp Kauri Pen Blank 120 x 20 x 20 mm

Swamp Kauri Pen Blank 120 x 20 x 20 mm

4,90 €

 Details