Warenkorb

Artikel: 0
Betrag: 0,00 €

Ahorn (Riegel, Vogelaugen-Ah.)

Ah237 Vogelaugenahorn getempert 240 x 40 x 10 mm

Ah237 Vogelaugenahorn getempert 240 x 40 x 10 mm

8,90 €

 Details

Ah247 Vogelaugenahorn Pen Blank getempert XL 120 x 25 x 25 mm

Ah247 Vogelaugenahorn Pen Blank getempert XL 120 x 25 x 25 mm

4,20 €

 Details

Ah262 Vogelaugenahorn 500 x 125 x 22 mm

Ah262 Vogelaugenahorn 500 x 125 x 22 mm

43,90 €

 Details

Ah267 Vogelaugenahorn 615 x 245 x 8 mm

Ah267 Vogelaugenahorn 615 x 245 x 8 mm

49,60 €

 Details

Ah282 Vogelaugenahorn getempert 605 x 150 - 170 x 10 mm

Ah282 Vogelaugenahorn getempert 605 x 150 - 170 x 10 mm

48,30 €

 Details

Ah296 Oregon-Ahorn Maser 385 x 200 x 15 mm

Ah296 Oregon-Ahorn Maser 385 x 200 x 15 mm

45,00 €

 Details

Ah299 Oregon-Ahorn Maser 375 x 230 x 25 mm

Ah299 Oregon-Ahorn Maser 375 x 230 x 25 mm

74,60 €

 Details

Ah301 Vogelaugenahorn getempert 440 x 135 x 24 mm

Ah301 Vogelaugenahorn getempert 440 x 135 x 24 mm

59,90 €

 Details

Ah308 Oregon-Ahorn Maser Gestockt 252 x 80 - 115 x 3 - 5 mm

Ah308 Oregon-Ahorn Maser Gestockt 252 x 80 - 115 x 3 - 5 mm

10,55 €

 Details

Ah315 Oregon-Ahorn gestockt 200 x 80 x 46 mm

Ah315 Oregon-Ahorn gestockt 200 x 80 x 46 mm

14,50 €

 Details

Ah316 Oregon-Ahorn gestockt 200 x 100 x 52 mm

Ah316 Oregon-Ahorn gestockt 200 x 100 x 52 mm

24,60 €

 Details

Ah317 Oregon-Ahorn gestockt 247 x 103 x 70 mm

Ah317 Oregon-Ahorn gestockt 247 x 103 x 70 mm

33,40 €

 Details

Ah322 Oregon-Ahorn gestockt 170 - 255 x 90 - 100 x 7 - 64 mm

Ah322 Oregon-Ahorn gestockt 170 - 255 x 90 - 100 x 7 - 64 mm

20,90 €

 Details

Ah328 Oregon-Ahorn gestockt 245 x 148 x 100 mm

Ah328 Oregon-Ahorn gestockt 245 x 148 x 100 mm

34,60 €

 Details

Ah332 Oregon-Ahorn Maser gestockt 110 - 115 x 100 x 45 - 80 mm

Ah332 Oregon-Ahorn Maser gestockt 110 - 115 x 100 x 45 - 80 mm

12,90 €

 Details

Ah333 Oregon-Ahorn Maser gestockt 95 - 120 x 55 x 20 mm

Ah333 Oregon-Ahorn Maser gestockt 95 - 120 x 55 x 20 mm

9,90 €

 Details

Ah339 AAA Vogelaugenahorn getempert 500 x 162 x 24 mm

Ah339 AAA Vogelaugenahorn getempert 500 x 162 x 24 mm

111,90 €

 Details

Ah354 Oregon-Ahorn Maser 45 - 216 x 110 - 145 x 9,5 mm

Ah354 Oregon-Ahorn Maser 45 - 216 x 110 - 145 x 9,5 mm

21,00 €

 Details

Ah357 Vogelaugenahorn getempert 523 x 70 x 13 mm

Ah357 Vogelaugenahorn getempert 523 x 70 x 13 mm

26,00 €

 Details

Ah359 Vogelaugenahorn 305 x 85 x 80 mm

Ah359 Vogelaugenahorn 305 x 85 x 80 mm

33,00 €

 Details

Ah360 Vogelaugenahorn 290 x 100 x 77 mm

Ah360 Vogelaugenahorn 290 x 100 x 77 mm

36,20 €

 Details

Ah368 Vogelaugenahorn getempert 540 x 232 x 22 mm

Ah368 Vogelaugenahorn getempert 540 x 232 x 22 mm

68,80 €

 Details

Ah369 Vogelaugenahorn getempert 620 x 142 x 21 mm

Ah369 Vogelaugenahorn getempert 620 x 142 x 21 mm

49,60 €

 Details

Ah370 Vogelaugenahorn 200 x 58 x 22 mm

Ah370 Vogelaugenahorn 200 x 58 x 22 mm

7,20 €

 Details

Ah371 Vogelaugenahorn 305 x 58 x 23 mm

Ah371 Vogelaugenahorn 305 x 58 x 23 mm

11,60 €

 Details

Ah372 Bergahorn 202 x 58 x 22 mm

Ah372 Bergahorn 202 x 58 x 22 mm

5,70 €

 Details

Ah373 Bergahorn 305 x 58 x 23 mm

Ah373 Bergahorn 305 x 58 x 23 mm

8,40 €

 Details

Ah375 Vogelaugenahorn getempert 297 x 100 x 18 mm

Ah375 Vogelaugenahorn getempert 297 x 100 x 18 mm

26,30 €

 Details

Ah377 Oregon-Ahorn 465 x 165 x 51 mm

Ah377 Oregon-Ahorn 465 x 165 x 51 mm

29,40 €

 Details

Ah378 Oregon-Ahorn 500 x 150 x 52 mm

Ah378 Oregon-Ahorn 500 x 150 x 52 mm

23,40 €

 Details

Ah379 Oregon-Ahorn 460 x 145 - 223 x 50 mm

Ah379 Oregon-Ahorn 460 x 145 - 223 x 50 mm

19,70 €

 Details

Ah381 Oregon-Ahorn 505 x 150 - 222 x 53 mm

Ah381 Oregon-Ahorn 505 x 150 - 222 x 53 mm

36,40 €

 Details

Ah383 Oregon-Ahorn Maser 297 x 145 - 195 x 6 mm

Ah383 Oregon-Ahorn Maser 297 x 145 - 195 x 6 mm

32,20 €

 Details

Ah384 Oregon-Ahorn Maser 325 x 90 - 160 x 18 mm

Ah384 Oregon-Ahorn Maser 325 x 90 - 160 x 18 mm

78,30 €

 Details

Ah385 Oregon-Ahorn Maser 325 x 80 - 170 x 20 mm

Ah385 Oregon-Ahorn Maser 325 x 80 - 170 x 20 mm

33,50 €

 Details

Ah386 Vogelaugenahorn getempert 300 x 112 x 24 mm

Ah386 Vogelaugenahorn getempert 300 x 112 x 24 mm

27,80 €

 Details

Ah387 Oregon-Ahorn gestockt 225 x 225 x 72 mm

Ah387 Oregon-Ahorn gestockt 225 x 225 x 72 mm

24,40 €

 Details

Ah388 Vogelaugenahorn 310 x 60 x 21 mm

Ah388 Vogelaugenahorn 310 x 60 x 21 mm

7,50 €

 Details

Ah389 Vogelaugenahorn 310 x 60 x 20 mm

Ah389 Vogelaugenahorn 310 x 60 x 20 mm

7,70 €

 Details

Ah390 Vogelaugenahorn 310 x 60 x 16 mm

Ah390 Vogelaugenahorn 310 x 60 x 16 mm

6,20 €

 Details

Ah392 Bergahorn, Riegelahorn 510 x 50 x 50 mm

Ah392 Bergahorn, Riegelahorn 510 x 50 x 50 mm

30,10 €

 Details

Ah394 Bergahorn, Riegelahorn 328 x 64 x 49 mm

Ah394 Bergahorn, Riegelahorn 328 x 64 x 49 mm

22,50 €

 Details

Ah395 Bergahorn, Riegelahorn 394 x 65 x 50 mm

Ah395 Bergahorn, Riegelahorn 394 x 65 x 50 mm

28,60 €

 Details

Ah396 Bergahorn, Riegelahorn 430 x 50 x 36 mm

Ah396 Bergahorn, Riegelahorn 430 x 50 x 36 mm

17,50 €

 Details

Ah397 Bergahorn, Riegelahorn 520 x 145 x 50 mm

Ah397 Bergahorn, Riegelahorn 520 x 145 x 50 mm

85,20 €

 Details

Ah398 Bergahorn, Riegelahorn 555 x 110 x 50 mm

Ah398 Bergahorn, Riegelahorn 555 x 110 x 50 mm

49,60 €

 Details

Ah399 Bergahorn, Riegelahorn 582 x 125 x 49 mm

Ah399 Bergahorn, Riegelahorn 582 x 125 x 49 mm

60,20 €

 Details

Ah400 Bergahorn, Riegelahorn 540 x 110 x 50 mm

Ah400 Bergahorn, Riegelahorn 540 x 110 x 50 mm

47,30 €

 Details

Ah401 Bergahorn, Riegelahorn 515 x 120 x 50 mm

Ah401 Bergahorn, Riegelahorn 515 x 120 x 50 mm

39,40 €

 Details

Ah402 Bergahorn, Riegelahorn 582 x 192 x 49 mm

Ah402 Bergahorn, Riegelahorn 582 x 192 x 49 mm

66,00 €

 Details

Ah404 Vogelaugenahorn getempert 405 x 50 x 23 mm

Ah404 Vogelaugenahorn getempert 405 x 50 x 23 mm

10,50 €

 Details

Ah405 Oregon-Ahorn Maser 300 x 40 x 40 mm

Ah405 Oregon-Ahorn Maser 300 x 40 x 40 mm

33,00 €

 Details

Ah407 Oregon-Ahorn Maser gestockt 280 x 180 x 30 mm

Ah407 Oregon-Ahorn Maser gestockt 280 x 180 x 30 mm

9,00 €

 Details

Ah409 Oregon-Ahorn Maser gestockt 240 x 280 x 35 mm

Ah409 Oregon-Ahorn Maser gestockt 240 x 280 x 35 mm

34,80 €

 Details

Ah410 Oregon-Ahorn Maser gestockt 250 x 325 x 35 mm

Ah410 Oregon-Ahorn Maser gestockt 250 x 325 x 35 mm

29,50 €

 Details

Ah411 Oregon-Ahorn Maser gestockt 240 x 320 x 35 mm

Ah411 Oregon-Ahorn Maser gestockt 240 x 320 x 35 mm

33,40 €

 Details

Ah417 Oregon-Ahorn Maser gestockt Dekostück 275 x 220 x 190 mm

Ah417 Oregon-Ahorn Maser gestockt Dekostück 275 x 220 x 190 mm

59,60 €

 Details

Ah418 Oregon-Ahorn Maser gestockt 420 x 188 x 17 mm

Ah418 Oregon-Ahorn Maser gestockt 420 x 188 x 17 mm

34,40 €

 Details

Ah421 Oregon-Ahorn Maser 100 x 65 x 41 mm

Ah421 Oregon-Ahorn Maser 100 x 65 x 41 mm

8,40 €

 Details

Ah422 Oregon-Ahorn Maser 105 x 83 x 41 mm

Ah422 Oregon-Ahorn Maser 105 x 83 x 41 mm

11,40 €

 Details

Ah425 Oregon-Ahorn Maser 395 x 68 x 41 mm

Ah425 Oregon-Ahorn Maser 395 x 68 x 41 mm

28,30 €

 Details

Ah428 Bergahorn, Riegelahorn 565 x 210 x 15 mm

Ah428 Bergahorn, Riegelahorn 565 x 210 x 15 mm

39,80 €

 Details

Ah429 Vogelaugenahorn 630 x 115 x 20 mm

Ah429 Vogelaugenahorn 630 x 115 x 20 mm

58,00 €

 Details

Ah431 Vogelaugenahorn 295 x 220 x 20 mm

Ah431 Vogelaugenahorn 295 x 220 x 20 mm

56,50 €

 Details

Ah432 Vogelaugenahorn 245 x 185 x 20 mm

Ah432 Vogelaugenahorn 245 x 185 x 20 mm

29,40 €

 Details

Ah433 Vogelaugenahorn 215 x 38 x 21 mm

Ah433 Vogelaugenahorn 215 x 38 x 21 mm

7,80 €

 Details

Ah434 Vogelaugenahorn 270 x 57 x 16 mm

Ah434 Vogelaugenahorn 270 x 57 x 16 mm

11,70 €

 Details

Ah435 Vogelaugenahorn 303 x 43 x 15 mm

Ah435 Vogelaugenahorn 303 x 43 x 15 mm

8,40 €

 Details

Ah436 Vogelaugenahorn 302 x 54 x 15 mm

Ah436 Vogelaugenahorn 302 x 54 x 15 mm

9,20 €

 Details

Ah441 Vogelaugenahorn 405 x 65 x 10 mm

Ah441 Vogelaugenahorn 405 x 65 x 10 mm

12,50 €

 Details

Ah442 Vogelaugenahorn 275 x 50 x 10 mm

Ah442 Vogelaugenahorn 275 x 50 x 10 mm

6,50 €

 Details

Ah443 Vogelaugenahorn 405 x 66 x 10 mm

Ah443 Vogelaugenahorn 405 x 66 x 10 mm

12,50 €

 Details

Ah445 Bergahorn, Riegelahorn 500 x 162 x 24 mm

Ah445 Bergahorn, Riegelahorn 500 x 162 x 24 mm

40,40 €

 Details

Ah447 Riegelahorn Gitarren-Deck Paar 505 x 182 x 11 mm

Ah447 Riegelahorn Gitarren-Deck Paar 505 x 182 x 11 mm

58,50 €

 Details

Ah448 Riegelahorn Gitarren-Deck Paar 400 x 195 x 11 mm

Ah448 Riegelahorn Gitarren-Deck Paar 400 x 195 x 11 mm

48,40 €

 Details

Ah449 Bergahorn, Riegelahorn 308 x 145 x 16 mm

Ah449 Bergahorn, Riegelahorn 308 x 145 x 16 mm

18,90 €

 Details

Ah450 Bergahorn, Riegelahorn 300 x 160 x 16 mm

Ah450 Bergahorn, Riegelahorn 300 x 160 x 16 mm

19,30 €

 Details

Ah451 Bergahorn, Riegelahorn 196 x 160 x 16 mm

Ah451 Bergahorn, Riegelahorn 196 x 160 x 16 mm

14,70 €

 Details

Ah452 Bergahorn, Riegelahorn 502 x 220 x 15 mm

Ah452 Bergahorn, Riegelahorn 502 x 220 x 15 mm

40,40 €

 Details

Ah453 Bergahorn, Riegelahorn 400 x 187 x 14 mm

Ah453 Bergahorn, Riegelahorn 400 x 187 x 14 mm

26,80 €

 Details

Ah454 Bergahorn, Riegelahorn 400 x 203 x 15 mm

Ah454 Bergahorn, Riegelahorn 400 x 203 x 15 mm

28,30 €

 Details

Ah457 Riegelahorn Gitarren-Deck Paar 500 x 168 x 12 mm

Ah457 Riegelahorn Gitarren-Deck Paar 500 x 168 x 12 mm

55,60 €

 Details

Ah459 Bergahorn, Riegelahorn Furnier 550 x 135 x 5 mm

Ah459 Bergahorn, Riegelahorn Furnier 550 x 135 x 5 mm

42,00 €

 Details

Ah460 Bergahorn, Riegelahorn Furnier 495 x 100 x 2 mm

Ah460 Bergahorn, Riegelahorn Furnier 495 x 100 x 2 mm

14,00 €

 Details

Ah461 Vogelaugenahorn getempert 430 x 205 x 23 mm

Ah461 Vogelaugenahorn getempert 430 x 205 x 23 mm

66,40 €

 Details

Ah462 Vogelaugenahorn 155 x 40 x 25 mm

Ah462 Vogelaugenahorn 155 x 40 x 25 mm

6,60 €

 Details

Ah463 Vogelaugenahorn getempert 400 x 122 x 23 mm

Ah463 Vogelaugenahorn getempert 400 x 122 x 23 mm

34,80 €

 Details

Ah464 Vogelaugenahorn getempert 400 x 125 x 22 mm

Ah464 Vogelaugenahorn getempert 400 x 125 x 22 mm

Unser bisheriger Preis 34,20 €
Jetzt nur 24,90 €
Sie sparen 27 % = 9,30 €

 Details

Ah465 Vogelaugenahorn getempert 402 x 250 x 24 mm

Ah465 Vogelaugenahorn getempert 402 x 250 x 24 mm

70,20 €

 Details

Ah466 Vogelaugenahorn getempert 403 x 250 x 24 mm

Ah466 Vogelaugenahorn getempert 403 x 250 x 24 mm

71,50 €

 Details

Ah467 Vogelaugenahorn getempert 303 x 123 x 21 mm

Ah467 Vogelaugenahorn getempert 303 x 123 x 21 mm

22,40 €

 Details

Ah468 Vogelaugenahorn getempert 502 x 123 x 21 mm

Ah468 Vogelaugenahorn getempert 502 x 123 x 21 mm

36,60 €

 Details

Ah469 Vogelaugenahorn getempert 420 x 50 x 23 mm

Ah469 Vogelaugenahorn getempert 420 x 50 x 23 mm

14,70 €

 Details

Ah470 Vogelaugenahorn getempert 500 x 50 x 23 mm

Ah470 Vogelaugenahorn getempert 500 x 50 x 23 mm

17,90 €

 Details

Ah471 Vogelaugenahorn getempert 420 x 70 x 10 mm

Ah471 Vogelaugenahorn getempert 420 x 70 x 10 mm

18,90 €

 Details

Ah472 Vogelaugenahorn getempert 420 x 70 x 10 mm

Ah472 Vogelaugenahorn getempert 420 x 70 x 10 mm

18,20 €

 Details

Ah473  Vogelaugenahorn getempert Griffbrett 502 x 70 x 10 mm

Ah473 Vogelaugenahorn getempert Griffbrett 502 x 70 x 10 mm

22,90 €

 Details

Ah474  Vogelaugenahorn getempert Griffbrett 502 x 70 x 10 mm

Ah474 Vogelaugenahorn getempert Griffbrett 502 x 70 x 10 mm

22,20 €

 Details

Ah475 Oregon-Ahorn Maser Sägefurnier 530 x 195 x 5 mm

Ah475 Oregon-Ahorn Maser Sägefurnier 530 x 195 x 5 mm

29,00 €

 Details

Ah477 Oregon-Ahorn Sägefurnier 545 x 240 x 3 mm

Ah477 Oregon-Ahorn Sägefurnier 545 x 240 x 3 mm

32,00 €

 Details

Der Bergahorn (Acer pseudoplatanus) ist ein Baum, der eine sehr breite Palette an Holz für unterschiedlichste Anwendungen entwickelt. Der Baum wächst bevorzugt in Höhenlagen Westeuropas, nach Verbreitung durch den Menschen aber auch im Flachland. Das Holz des Bergahorns wird seit vielen Jahrhunderten von Tischlern für die unterschiedlichsten Zwecke im Möbelbau verwendet, der klassische Wirtshaustisch ist z. B. aus diesem schönen hellen und harten Holz. Aber auch von Musikinstrumentenbauern wird Ahornholz sehr geschätzt, ganz besonders in seiner geriegelten Variante, die durch den wellenförmigen Wuchs der Holzfasern entsteht. Riegelahorn wird in geringen Mengen aus Bosnien, Schottland, Süddeutschland und Tirol auf den Markt gebracht und meist sehr hoch bewertet. Es ist das klassische Holz für feinste Violinenböden und Gitarrendecken, aber auch in der Kunsttischlerei wird es für anspruchsvolle Arbeiten bei Möbeln und im hochwertigen Innenausbau verwendet!

Sie können sämtliche Holzstücke in unserem Web-Shop direkt bestellen und kaufen. Alle abgebildeten Stücke sind meist jahrelang abgelagert und in guter Qualität am Lager und können sofort versendet werden, wir schicken das Holz direkt von unserem Lager in Berlin mit einem schnellen Paketdienst preiswert zu Ihnen.